Published On: 9 Ιανουαρίου, 2024

Share

Categories: Άρθρα, ΝέαPublished On: 9 Ιανουαρίου, 2024

Share

Το προηγούμενο άρθρο περιέγραψε τις γενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ορίστηκαν τρία βασικά εμπόδια: δύσκολη χρηματοδότηση έργων, προβλήματα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστική υποστήριξη, καθώς και ο αντίκτυπος των αρνητικών στερεοτύπων και των διακρίσεων. Η σημερινή ανάρτηση θα εμβαθύνει στην πρώτη από αυτές τις προκλήσεις – τη χρηματοδότηση.

Ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα για την έναρξη μιας καριέρας είναι η εξασφάλιση κατάλληλου αρχικού κεφαλαίου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως η συνεργασία με εξωτερικούς επενδυτές, η αξιοποίηση κυβερνητικών προγραμμάτων ή η αναζήτηση δανείων και επιχορηγήσεων από τράπεζες. Δυστυχώς, οι γυναίκες συχνά συναντούν απροσδόκητα εμπόδια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τέτοια κεφάλαια. Το ζήτημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων των γυναικών είναι πολύπλοκο, προκύπτει από πολλαπλούς παράγοντες και απαιτεί ολοκληρωμένες δράσεις για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης. Ορισμένες αιτίες και πιθανές λύσεις για τα ζητήματα αυτά θα παρουσιαστούν παρακάτω.

Βασικές προκλήσεις

Παρά το προφανές άνοιγμα της αγοράς επενδυτών σε νέες εμπειρίες και πολλά υποσχόμενα καινοτόμα σχέδια, οι γυναίκες επιχειρηματίες συχνά αντιμετωπίζουν έλλειψη εύνοιας, εμπιστοσύνης και πίστης στις δυνατότητές τους. Η Bonnie Carter, διευθύνουσα σύμβουλος της Full Circle Insights, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, δηλώνοντας ότι οι επενδυτές τείνουν περισσότερο να υποστηρίζουν άτομα εντός του κλάδου και του περιβάλλοντός τους παρά να βοηθούν τις γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη επαγγελματική πορεία. Το μέγεθος του προβλήματος αυτού αποδεικνύεται από έρευνα που διεξήγαγε το Babson College, η οποία αποκαλύπτει ότι μόνο το 3% των νεοφυών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν γυναίκες διευθύνουσες σύμβουλους.

Ένα άλλο εμπόδιο για τις γυναίκες στην απόκτηση χρηματοδότησης είναι οι βαθιά ριζωμένες  συνήθειες  και  τα  καθιερωμένα  πρότυπα  που  καθοδηγούν  τους  επενδυτές.  Η πλειονότητα αυτής της ομάδας αποτελείται από άνδρες που συναλλάσσονται συχνά με άνδρες επιχειρηματίες. Κατά την πρόβλεψη των πιθανών κερδών μιας νέας εταιρείας, οι άνδρες συχνά διογκώνουν τις εκτιμήσεις τους, οι οποίες δυστυχώς δεν αντικατοπτρίζονται στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι γυναίκες, όντας πιο συντηρητικές και προσεκτικές σε αυτές τις προβλέψεις, παρέχουν πιο μετριοπαθείς αριθμούς πιο κοντά στα πιθανά πραγματικά αποτελέσματα. Η συνέπεια αυτών των συνηθειών των επενδυτών είναι η τάση υποεκτίμησης των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων, με αντίκτυπο στις γυναίκες και στα σχέδιά τους που λανθασμένα θεωρούνται μη κερδοφόρα.

Το παραπάνω παράδειγμα είναι μόνο μία από τις πολλές συστηματικές συνήθειες που επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες των γυναικών. Σημαντικές διαφορές στη μεταχείριση των επιχειρηματιών διαφορετικών φύλων μπορούν να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων επιχειρηματικών ιδεών σε επενδυτές. Η ερευνήτρια Dana Kanze ανέλυσε την πορεία τέτοιων συναντήσεων, εμβαθύνοντας στο περιεχόμενο των ερωταπαντήσεων μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς της καθόρισαν με σαφήνεια τις στάσεις απέναντι στο γυναικείο και το ανδρικό τμήμα της τελευταίας ομάδας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες – προώθηση (κέρδη, ελπίδες, επιτεύγματα, ανάγκες ανάπτυξης) και πρόληψη (ελαχιστοποίηση των απωλειών, ευθύνη, ασφάλεια). Όπως ανακάλυψε ο Kanze, ένα σημαντικό 67% των ερωτήσεων που απευθύνονταν στους άνδρες ήταν προωθητικές, ενώ το 66% των ερωτήσεων που απευθύνονταν στις γυναίκες ήταν προληπτικές. Αυτή η ανισότητα όχι μόνο υποδηλώνει άδικη αντίληψη για τις γυναίκες, αλλά εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και το ύψος των τελικά αποκτηθέντων κεφαλαίων.

Αντιμετώπιση

Τα ζητήματα της ανισότητας των φύλων και της άδικης μεταχείρισης των γυναικών επιχειρηματιών που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλο που με την πάροδο του χρόνου τους δίνεται μεγαλύτερη προσοχή, ο δρόμος προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και την επιρροή του παρελθόντος παραμένει μακρύς. Ωστόσο, η αλλαγή είναι εφικτή, απαιτώντας μόνο την αναγνώριση του ζητήματος από τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων και την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα πραγματικά φιλικό σύστημα, απαλλαγμένο από ευνοιοκρατία και προκαταλήψεις.

Μια τέτοια λύση είναι η εξέταση των υφιστάμενων μοντέλων χρηματοδότησης, ο εντοπισμός των παθογενειών τους και η βαθιά αναδιάρθρωση ή η δημιουργία εντελώς νέων συστημάτων που θα προσφέρουν στις γυναίκες τα ίδια προνόμια και διευκολύνσεις με τους άνδρες. Ένα άλλο θετικό βήμα είναι η διαφοροποίηση του τοπίου των επενδυτών, επιτρέποντας στις γυναίκες να καταλάβουν θέσεις-κλειδιά στην ομάδα αυτή. Αυτό θα οδηγήσει σε ανοιχτή και πληρέστερη επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επενδυτών, αναγνωρίζοντας τελικά το πλήρες δυναμικό των έργων που προτείνουν οι γυναίκες και παρέχοντάς τους ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον για να παρουσιάσουν τις λύσεις τους.

Μια συγκεκριμένη μέθοδος για την προσωρινή αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης προτείνεται από την προαναφερθείσα ερευνήτρια Dana Kanze. Σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών παρουσιάσεων, παρά το γεγονός ότι δέχεται προληπτικές ερωτήσεις από τους επενδυτές, είναι ωφέλιμο να διατηρούνται οι απαντήσεις σε προωθητική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την έρευνά της, η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη χρηματοδότησης δεκατέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό,τι όταν απαντούσαν με τρόπο που υπαγορεύεται από τους επενδυτές.

Τέλος, παρά τα εμπόδια που τίθενται στο δρόμο των γυναικών από άτομα στο περιβάλλον του επιχειρηματικού κεφαλαίου, έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης. Αν και ίσως όχι τόσο ελκυστικά, τα τραπεζικά δάνεια και οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς παραμένουν μια επιλογή που αξίζει να εξεταστεί.

Πηγές:

 

  1. Adam Uzialko, Challenges Faced by Women Entrepreneurs and Some of the Most Successful Women to Follow, Businessnewsdaily.com https://www.businessnewsdaily.com/5268-women-entrepreneur-challenges.html
  2. Michael Chmura, Entrepreneurial Women Need Disruptive Financial Models,

Babson Thought and Action,  https://entrepreneurship.babson.edu/diana-international- impact-report/

  1. Flexiloans.com, Common Issues Faced by Women in Funding a Business, https://flexiloans.com/blog/issues-faced-by-women-in-funding-a-

business/#1_Financial_Problems

  1. Dana Kanze, The real reason female entrepreneurs get less funding, TED.com https://www.ted.com/talks/dana_kanze_the_real_reason_female_entrepreneurs_get_le ss_funding/transcript