Προκλήσεις για τις γυναίκες στην πορεία προς την επιχειρηματική επιτυχία – Χρηματοδότηση

Category: ,
Το προηγούμενο άρθρο περιέγραψε τις γενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ορίστηκαν τρία βασικά εμπόδια: δύσκολη χρηματοδότηση έργων, προβλήματα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστική υποστήριξη, καθώς και ο αντίκτυπος των αρνητικών στερεοτύπων και των διακρίσεων. Η σημερινή ανάρτηση θα εμβαθύνει...
Read More: Προκλήσεις για τις γυναίκες στην πορεία προς την επιχειρηματική επιτυχία – Χρηματοδότηση

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Περι Τίνος Πρόκειται;

Category: ,
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, τα εμπόδια, οι προκλήσεις και η ανάγκη για στήριξη υπογραμμίζονται συχνά και στοχοθετούνται από μέτρα στήριξης. Οι περισσότερες συζητήσεις επικεντρώνονται στην προκατάληψη λόγω φύλου, τη λεγόμενη “γυάλινη οροφή” που εμποδίζει την πρόσβαση των γυναικών σε σημαντικές θέσεις και επιχειρηματικούς τομείς, τις διακρίσεις που σχετίζονται με την...
Read More: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Περι Τίνος Πρόκειται;

Γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη: Προκλήσεις και λύσεις

Category: ,
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προόδους στην ισότητα των φύλων σε πολλές πτυχές της κοινωνίας, οι γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε την κατάσταση των γυναικών επιχειρηματιών στην Ευρώπη, τα εμπόδια που...
Read More: Γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη: Προκλήσεις και λύσεις