Uitdagingen voor vrouwen op weg naar zakelijk succes – Financiering

Category: ,
In het vorige artikel werden de algemene moeilijkheden geschetst waarmee vrouwen worden geconfronteerd bij het nastreven van hun professionele carrière in het bedrijfsleven. Er werden drie belangrijke obstakels gedefinieerd: uitdagende projectfinanciering, problemen met de toegang tot trainingsmateriaal en inhoudelijke ondersteuning, evenals de impact van negatieve stereotypen en discriminatie. Het...
Read More: Uitdagingen voor vrouwen op weg naar zakelijk succes – Financiering

Vrouwelijk Ondernemerschap – Waar Draait Het Om?

Category: ,
Vrouwelijk ondernemerschap, de belemmeringen, uitdagingen en behoefte aan ondersteuning worden vaak benadrukt en er worden ondersteunende maatregelen voor genomen. De meeste discussies richten zich op de gendervooroordelen, het zogenaamde “glazen plafond” dat vrouwen de toegang tot belangrijke functies en bedrijfsgebieden ontzegt, de discriminatie met betrekking tot de toegang tot...
Read More: Vrouwelijk Ondernemerschap – Waar Draait Het Om?

Vrouwelijke ondernemers in Europa: Uitdagingen en oplossingen

Category: ,
Ondernemerschap is een belangrijke motor voor economische groei en innovatie in Europa. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in vele aspecten van de samenleving, worden vrouwelijke ondernemers echter nog steeds geconfronteerd met unieke uitdagingen. In dit artikel gaan we dieper in op de situatie van vrouwelijke...
Read More: Vrouwelijke ondernemers in Europa: Uitdagingen en oplossingen