Published On: november 8th, 2023

Share

Categories: Nieuws, SollicitatiegesprekkenPublished On: november 8th, 2023

Share

Gabriela Gómez Gutiérrez is een Spaanse ondernemer die deelnam aan het getuigenisinterview voor WOMENIN. Gabriela is afgestudeerd aan de Polytechnische Universiteit van Valencia (UPV), waar ze een technisch architect werd in architectuur en bouwtechnologie. Na haar afstuderen werkte Gabriela in verschillende bouwbedrijven als bouwmanager, groepsleider en technisch architect, waar ze veel ervaring en kennis opdeed.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de bouwsector was ze gemotiveerd om de sprong naar het ondernemerschap te wagen. Zo begon drie jaar geleden haar persoonlijke project en momenteel is ze directeur bouwuitvoering bij Iniziatec, haar eigen bedrijf in de bouwsector.

Op 13 september 2023 hield het team van FyG Consultores een online interview met Gabriela, waarin de door het WOMENIN-consortium overeengekomen vragen werden gesteld. Hieronder vindt u de verkregen antwoorden, die haar algemene ervaring in de wereld van het ondernemerschap als vrouw weerspiegelen.

Na vele jaren in bouwbedrijven te hebben gewerkt, wilde Gabriela weer plezier in haar vak krijgen door de dingen op onze manier te doen. De inspiratie om haar eigen bedrijf te beginnen kwam voort uit dat verlangen om weer passie en autonomie te krijgen in wat ze deed. Uit eerste hand weten hoe de sector werkt en geweldige bouwvakkers ontmoeten was ook een grote inspiratiebron die Gabriela ertoe aanzette om te ondernemen. En zo besloot Gabriela drie jaar geleden om haar eigen bedrijf in de bouwsector op te richten, waarin ze met al haar passie haar eigen beslissingen neemt en haar klanten de beste service biedt.

Naast het terugvinden van de autonomie die haar inspireerde, gelooft Gabriela dat de grootste prestatie als ondernemer tot nu toe de vorming van een uitzonderlijk team is geweest, solide en zeer toegewijd aan de doelstellingen van het bedrijf. Ze geeft toe dat deze prestatie niet alleen haar organisatie heeft versterkt, maar ook heeft bijgedragen aan het bereiken van haar mijlpalen en doelen. Ze heeft tijd en moeite geïnvesteerd in het selecteren, trainen en cultiveren van een team dat haar visie en waarden deelt, en dit heeft een aanzienlijke invloed gehad op het succes en de groei van haar bedrijf. Gabriela is erg trots op de cohesie en prestaties van haar team, omdat zij de ruggengraat van haar onderneming vormen en een grote bijdrage hebben geleverd aan haar vooruitgang.

Gabriela en haar team richten zich op twee belangrijke aspecten om haar bedrijf concurrerend te houden in een omgeving waar technologie, digitalisering en innovatie een steeds grotere rol spelen. Ten eerste vindt ze permanente bijscholing essentieel. Daarom investeert Gabriela in de professionele ontwikkeling van haar team en zorgt ze ervoor dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste technologische trends en best practices in de bouw. Zo kunnen ze optimaal profiteren van de nieuwe hulpmiddelen en technologieën die in de sector beschikbaar zijn. Ten tweede is Gabriela alert op veranderingen in de bouwsector om zich daar snel aan aan te passen. Hiervoor houdt ze de nieuwste innovaties en digitale trends in de gaten die haar processen en efficiëntie kunnen verbeteren. Daarnaast is ze bereid om nieuwe werk- en samenwerkingsvormen te verkennen die kunnen ontstaan door digitalisering.

Gabriela geeft ook twee fundamentele tips die haar hebben geholpen om het bedrijf te laten groeien en winstgevend te maken. De eerste is om financieel voorzichtig te blijven door alleen te dekken wat levensvatbaar is zonder riskante schulden aan te gaan. Dit houdt in dat ze een grondige financiële analyse uitvoert voordat ze grote beslissingen neemt over investeringen of uitbreiding. Gabriela zorgt er daarbij voor dat de middelen die beschikbaar zijn of de toekomstige inkomsten elke uitbreiding die ze plant kunnen ondersteunen om financiële lasten te vermijden. Het tweede principe is het opbouwen van sterke relaties met klanten en leveranciers. Om dit te bereiken werkt ze aan een open communicatie en vertrouwensrelatie met haar klanten.

Gabriela is echter ook een aantal uitdagingen tegengekomen bij het openen van een bedrijf in Spanje. Voor haar is een van de grootste uitdagingen bij het openen of leiden van een bedrijf in Spanje de belasting. In dit land kunnen de belastingverplichtingen behoorlijk complex zijn en de belastingtarieven aanzienlijk hoog. Haar strategie om deze uitdaging aan te gaan is echter simpel maar effectief: hard werken. Daarom gaat ze de belastingdruk te lijf door nauwgezet aan al haar belastingverplichtingen te voldoen en een nauwkeurige boekhouding bij te houden. Dit houdt ook in dat ze gebruik maakt van alle legitieme belastingaftrekken en -vrijstellingen die beschikbaar zijn voor haar type bedrijf. Daarnaast wint ze ook professioneel belastingadvies in om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte is van veranderingen in de belastingwetgeving en om haar belastingsituatie te optimaliseren.

Ondanks de belastingdruk blijft Gabriela hard werken om ervoor te zorgen dat haar bedrijf blijft floreren in het zakelijke klimaat. Ze heeft zelfs al een idee van de veranderingen waarmee ze de komende jaren te maken wil krijgen. Gabriela geeft toe dat ze haar bedrijf wil uitbreiden en zich specifiek wil richten op het beheer van coöperaties. Maar om dit uitbreidingsplan uit te voeren, is het nodig om haar bedrijf te laten groeien en te versterken om de initiële kosten te kunnen dragen die met dit soort projecten gepaard gaan.

Een van de belangrijkste obstakels die haar ervan weerhouden om deze uitbreiding meteen door te voeren, is echter de behoefte aan specifieke financiële middelen en expertise om coöperaties effectief te beheren. Daarnaast heeft ze tijd nodig om een goede reputatie op te bouwen op dit gebied en sterke relaties op te bouwen met potentiële partners en klanten. Daarom schat Gabriela dat ze ongeveer drie of vier jaar van voorbereiding en voortdurende groei nodig zal hebben om in een goede positie te komen om te beginnen met het beheren van coöperaties. Tijdens deze periode wil ze werken aan verschillende belangrijke aspecten, zoals het verwerven van expertise in het beheer van coöperaties, het uitbreiden van haar netwerk in de sector en het versterken van haar financiële capaciteit om deze grootschalige projecten te ondersteunen.

Aan de andere kant hebben we Gabriela ook gevraagd naar de uitdagingen of barrières met betrekking tot gender die ze is tegengekomen op haar weg naar ondernemerschap. In het geval van de bouw geeft Gabriela toe dat de sector van oudsher gedomineerd wordt door mannen en dat vrouwen nog steeds geleidelijk hun weg moeten vinden. Persoonlijk is ze voor grote uitdagingen komen te staan om te bewijzen dat een vrouw in deze sector net zo competent en waardevol is als een man. Soms merkte ze scepsis bij sommige klanten die op basis van genderstereotypen twijfelden aan haar vermogen om bouwprojecten te leiden. Ze heeft deze uitdagingen echter vastberaden en veerkrachtig aangepakt.

Om gendervooroordelen te overwinnen, heeft ze geprobeerd om haar competentie en kennis te laten zien bij elk project dat ze ondernam. Daarnaast heeft Gabriela sterke en coöperatieve relaties opgebouwd met klanten, gebaseerd op het vertrouwen en de kwaliteit van haar werk. Deze ervaringen hebben haar mentaliteit versterkt om diversiteit en inclusie in haar bedrijf te promoten, wat ze beschouwt als een waardevolle aanwinst voor haar voortdurende groei en succes.

Aan de andere kant vertelden we Gabriela dat uit onderzoek blijkt dat faalangst een grote invloed kan hebben op vrouwen in het bedrijfsleven. Voor haar is een mislukking echter een leermoment van onschatbare waarde. Hoewel ze soms met die angst wordt geconfronteerd, pakt ze die aan door risico’s te minimaliseren via zorgvuldige planning en besluitvorming op basis van gegevens en eerdere ervaringen. Hoewel angst altijd aanwezig zal zijn, geeft Gabriela toe dat vastberadenheid en de bereidheid om van uitdagingen te leren haar helpen deze te overwinnen en vooruit te komen in de zakenwereld.

Maar niet bang zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan is niet de enige succesfactor. Gabriela geeft toe dat differentiatie en een unieke waardepropositie ligt in de opleiding en ervaring van de onderdelen van haar bedrijf. Haar bedrijf heeft een team van architecten en technische architecten die meer dan 20 jaar ervaring hebben in de bouwsector. Dankzij deze diepgaande ervaring en kennis kunnen ze de specifieke uitdagingen van elk project begrijpen en hierop anticiperen, en innovatieve en efficiënte oplossingen bieden. Bovendien stelt deze ervaring hen in staat om een hoge kwaliteitsstandaard te handhaven in alle aspecten van het werk, van architectonisch ontwerp tot projectmanagement en bouwtoezicht. Dit vertaalt zich in de levering van succesvolle projecten en klanttevredenheid.

Een dergelijke klantgerichtheid is altijd een van de topprioriteiten van haar bedrijf geweest. Tegenwoordig is het belangrijkste doel van Gabriela nog steeds het consolideren van solide relaties met klanten door middel van uitmuntend werk, ervoor zorgen dat het bedrijf zo winstgevend mogelijk is en met volle teugen genieten van haar werk. Naarmate het bedrijf groeide en volwassen werd, heeft ze extra strategieën en benaderingen toegevoegd om de doelen te bereiken, maar de essentie van haar bedrijfsmissie blijft intact: tevreden zijn terwijl ze klanten tevreden stelt.

Aan de andere kant is Gabriela gevraagd naar haar mening over mentorschap en ze heeft toegegeven dat dit een fundamentele rol speelt in het succes van vrouwen in het bedrijfsleven. Ze gelooft dat een mentor kan dienen als een ervaren gids op de weg naar succes en kan helpen voorkomen dat ondernemers dure en soms vermijdbare fouten maken. Gabriela geeft toe dat een mentor begeleiding kan bieden, praktisch advies kan geven en haar persoonlijke ervaring kan delen om vrouwelijke ondernemers in staat te stellen weloverwogen en strategische beslissingen te nemen. Gabriela is het er dan ook mee eens dat een mentor het verschil kan maken door kennis, ervaring en connecties aan te bieden die vrouwen helpen obstakels te overwinnen en hun ondernemersdoelen te bereiken.

Maar het ondernemerschap gaat verder voor Gabriela, die veel waarde hecht aan de balans tussen werk en privé. Voor haar is vrije tijd essentieel om te ontspannen, energie op te doen en te genieten van de eenvoudige dingen van het leven. Daarom besteedt ze in haar vrije tijd aandacht aan de dingen die echt belangrijk voor haar zijn. Allereerst brengt ze veel tijd door met haar dochter en haar honden. Ze geniet ervan om met hen buiten te zijn tijdens lange wandelingen of om in het park te spelen. Gabriela houdt ook van reizen en culturele ervaringen zoals naar de film of het theater gaan. Deze activiteiten stellen haar in staat om los te komen van zakelijke verantwoordelijkheden en energie op te doen.

Nadat ze haar gepassioneerde carrière in de wereld van ondernemerschap nieuw leven heeft ingeblazen, vroegen we Gabriela om advies aan vrouwen die hun eigen bedrijf willen starten. Gabriela raadt vrouwen vooral aan om te trainen en hard te werken om hun doelen te bereiken. Naast constante training raadt Gabriela vrouwen aan om hun passie te vinden door een sector of een vakgebied te kiezen waarin ze echt gepassioneerd willen werken. Zakelijk succes vereist vastberadenheid, toewijding en een constante focus op persoonlijke en professionele groei, maar Gabriela is het ermee eens dat passie je zelfs in moeilijke tijden gemotiveerd kan houden.