Partnerschap

FYG Consultores richt zich op het ondersteunen van bedrijven op hun weg naar internationalisatie, innovatie en toegang tot nationale en internationale financiering, door middel van Europese programma’s. We helpen onze klanten bij het ontwerpen van organisatiestructuren, processen en culturen die de creatie van duurzame innovatie ondersteunen. We ondersteunen hen door middel van opleiding en training.
https://www.fygconsultores.com/

Materahub beheert internationale pilootprojecten om culturele en creatieve industrieën te ondersteunen, innovatie en inclusieprocessen aan te moedigen en een nieuwe ondernemersvisie te ontwikkelen om hedendaagse uitdagingen aan te gaan. Materahub organiseert verschillende internationale capaciteitsopbouwactiviteiten, gericht op het ontmoeten en uitwisselen van vaardigheden tussen lokale en internationale experts, ondernemers en beleidsmakers. Dit zijn projecten gefinancierd door de Europese Erasmus + programma’s, Cosme, Interreg, Horizion 2020, enz. Sinds 2010 is Materahub de bemiddelende organisatie van het Europese Erasmus voor Jonge Ondernemers programma; sinds 2014 is het de Italiaanse gastheer van de Creative Business Cup, de enige internationale competitie gewijd aan de culturele en creatieve industrieën. Materahub is lid van het Puglia Creative District en maakt deel uit van het cluster van Cultural Industries en Creative Basilicata Creativa. Het Consortium is ook opgenomen in het internationale CARP-netwerk dat culturele routes promoot over de prehistorische kunst van de Raad van Europa, evenals relevante netwerken zoals European Creative Business Network, European Creative Hubs Network, ENCATC.
https://www.materahub.com/

De vereniging Euro Lider richt zich op het ontwikkelen van menselijke hulpbronnen, het bevorderen van levenslang leren, het verminderen van het risico op werkloosheid en sociale uitsluiting, het bevorderen van nieuwe moderne technologieën, ondernemerschap en regionale ontwikkeling, het leveren en creëren van e-learningmateriaal op verschillende gebieden zoals ecologie, digitale vaardigheden, zachte vaardigheden, loopbaanmanagementvaardigheden of psychologie. De vereniging realiseert haar doelen door middel van workshops en trainingen, organisatie van verschillende evenementen zoals bijeenkomsten en seminars, bedrijfsadvisering, implementatie van toegewezen nationale en EU-projecten, samenwerking met overheden, ondersteuning van gendergelijkheid en bevordering van innovatie op het gebied van sociale, economische en culturele ontwikkeling.
https://euro-lider.eu/

INNOVED is een educatieve organisatie die zich richt op de overdracht van kennis en innovatie op het gebied van onderwijs, levenslang leren en opleiding; ondernemerschap en werkgelegenheidsaspecten; niet-formele leer- en opleidingsmethoden met het gebruik van moderne technologieën en met de nadruk op groene en ecologische praktijken. De belangrijkste missie van INNOVED is het bevorderen van kennis, onderwijspraktijken en kansen voor de culturele en economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap en de bredere samenleving. De rol van INNOVED is om een motiverende generator van kennis en zelfverwezenlijking te zijn die uiteindelijk kan worden weerspiegeld in het dagelijks leven van de mensen, het veranderen van paradigma’s door het creëren van een innovatieve mindset. In die zin is het onze visie om de samenleving te helpen door individuele ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en groei, zodat uitdagingen die zich aandienen, worden aangegaan en overwonnen.
https://www.innoved.gr/

E&D Knowledge Consulting is een advies- en trainingsbureau dat gespecialiseerd is in het ondersteunen van de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor het stimuleren van innovatie in het bedrijfsleven, de publieke en de sociale sector. De belangrijkste activiteiten van E&D zijn erop gericht managers en ondernemers te voorzien van de competenties, kennis en instrumenten die nodig zijn om innovatiestrategieën in hun organisaties met succes te implementeren en uit te voeren, maar ook om innovatie in hun omgeving te bevorderen.
http://www.ed-knowledgeconsulting.com/

CSI richt zich op het ontwikkelen en introduceren van ontwrichtende oplossingen voor systemische sociale, economische en onderwijsproblemen. De ontwrichtende oplossingen voor de systemische problemen die we identificeren worden ontwikkeld door middel van verschillende lagen van interactie met belanghebbenden. De interactie op de stakeholderlaag vindt plaats door middel van brainstorming, veldonderzoek en focusgroepen en op wetenschappelijk niveau door middel van literatuur- en wetenschappelijke onderzoeksreviews. Ons doel is om systematisch en systemisch een impact te hebben in het sociale weefsel van onze samenleving om een betere levenskwaliteit voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken, aan te moedigen en te faciliteren.
https://csicy.com/

ATERMON is een IT-bedrijf dat zich richt op intelligent gebruik van Game-Based Learning en Web 3.0 technologieën en tools voor de implementatie van oplossingen die duurzame leerervaringen van echte praktische waarde kunnen leveren. De missie is om in de voorhoede te staan van toegepast onderzoek in opkomende technologieën, die momenteel voor het grootste deel gebruikt worden door grote multinationals voor het dienen van puur op winst gerichte strategieën om de personalisatiemogelijkheden aangedreven door Web 2.0/3.0 te verzilveren. De bedoeling is om deze kennis te gebruiken voor het bedenken van oplossingen ten voordele van de eigenaars van de gegevens als lerenden in plaats van ten voordele van puur op winst gerichte bedrijfsmodellen. ATERMON werd opgericht met het ambitieuze doel om de concepten van Open Education, Inclusive Education en Personalised Learning ethisch te dienen, maar dan in een zakelijke context en niet uitsluitend vertrouwend op publieke financiering die beperkingen oplegt in termen van kwaliteit en flexibiliteit.
https://www.atermon.nl/