Published On: december 27th, 2023

Share

Categories: Lidwoord, NieuwsPublished On: december 27th, 2023

Share

Vrouwelijk ondernemerschap, de belemmeringen, uitdagingen en behoefte aan ondersteuning worden vaak benadrukt en er worden ondersteunende maatregelen voor genomen. De meeste discussies richten zich op de gendervooroordelen, het zogenaamde “glazen plafond” dat vrouwen de toegang tot belangrijke functies en bedrijfsgebieden ontzegt, de discriminatie met betrekking tot de toegang tot financiering en de verschillende behandeling van vrouwelijke ondernemers als gevolg van sociale normen en bewuste of onbewuste associaties met specifieke rollen, beroepen, gedragingen of vaardigheden. Al deze aspecten dragen ertoe bij dat vrouwelijk ondernemerschap een echte uitdaging wordt.

Maar is vrouwelijk ondernemerschap echt anders? Ligt de essentie van ondernemerschap niet in het nemen van risico’s en het doorbreken van bestaande barrières en doen wat nog niet eerder is gedaan?

Natuurlijk zijn vrouwen niet de enige sociale groep die te maken heeft met specifieke barrières in de zakenwereld. Wat zijn dan de kenmerken die vrouwelijk ondernemerschap anders maken? Volgens het Global Entrepreneurship Monitor Women’s Entrepreneurship Report zijn er verschillende verschillen, niet alleen wat betreft de zakelijke mogelijkheden, maar ook wat betreft het soort bedrijf of de motivatie om ondernemer te worden (GEM 2021/2022):In general women start their ventures later in life than men.

  1. Slechts 8,5% van de vrouwen met ondernemersintenties gaat over tot het openen van een bedrijf tegenover 11,5% bij de mannen, wat mogelijk verband houdt met vrouwspecifieke belemmeringen voor ondernemerschap.
  2. Vrouwen hebben de neiging minder vaak een bedrijf te beëindigen dan mannen (3,6% vrouwen vs. 4,4% mannen).
  3. Vrouwen in landen met een hoger middeninkomen vertegenwoordigden ongeveer een derde van alle ondernemers die een snelgroeiend bedrijf startten, zowel wat betreft het creëren van banen voor startende bedrijven (20+ werknemers) als wat betreft de verwachte werkgelegenheid binnen vijf jaar (20+ werknemers).
  4. Wat de sectorbetrokkenheid van vrouwelijke ondernemers betreft, is bijna de helft van de vrouwelijke ondernemers wereldwijd actief in de sector Groothandel/Detailhandel en één op de vijf in de sector Overheid, Gezondheid, Onderwijs & Sociale Diensten (18,5% vrouwen tegenover 10,1% mannen). Slechts 2,7% van de vrouwen tegenover 4,7% van de mannen start echter een bedrijf in de sector Informatie, Computers & Technologie (ICT), de sector die wereldwijd de meeste durfkapitaalfondsen aantrekt, waaruit blijkt dat vrouwen zich vooral richten op gebieden met minder gendervooroordelen en financieringsbarrières.
  5. De meest voorkomende motivatie voor vrouwen in de EU om een bedrijf te starten is de schaarste aan banen.
  6. Vrouwelijke ondernemers noemen vaker een verschil maken als motivatie voor het starten van een bedrijf en veel minder vaak het opbouwen van rijkdom.
  7. Door vrouwen geleide startups zijn divers en reiken veel verder dan de traditionele definities van groeigericht, op winst gericht ondernemerschap (GEM 2021/2022).

Ondanks de vrouwspecifieke barrières hebben vrouwen dus een aanzienlijke drive om een bedrijf te starten en hun impact op het creëren van banen en de groei van veel sectoren is aanzienlijk. Maar de door vrouwen gestarte bedrijven zijn meestal een reactie op het gebrek aan vooruitzichten op werk op de markt of hun drang om het verschil te maken, in plaats van simpelweg rijkdom te genereren. Als zodanig zijn ze ook stabieler met de laagste uittredingspercentages dan hun mannelijke collega’s en zorgen ze (naast economische waarde) voor meer sociaal- en milieubewuste initiatieven, meer diversiteit in het bedrijfsleven, innovatie en bereik.