PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET – O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI?

Category: ,
Przedsiębiorczość kobiet, jej bariery, wyzwania, potrzeba wsparcia są często podkreślane i ukierunkowane na metody wsparcia. Większość dyskusji koncentruje się na uprzedzeniach płciowych, tak zwanym „szklanym suficie” uniemożliwiającym kobietom dostęp do znaczących stanowisk i obszarów biznesowych, dyskryminacji związanej z dostępem do finansowania i odmiennym  traktowaniem przedsiębiorczyć związanym z normami społecznymi...
Read More: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET – O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI?

Wyzwania kobiet na drodze do sukcesu w biznesie – Finansowanie

Category: ,
W poprzednim artykule omówiony został ogólny zarys utrudnień, z którymi mają do czynienia kobiety dążące do rozwoju swojej kariery zawodowej w środowisku biznesowym. Zdefiniowano trzy główne przeszkody – utrudnione finansowanie projektów, problemy z dostępem do materiałów szkoleniowych oraz wsparcia merytorycznego, a także wpływ negatywnych stereotypów i dyskryminacja. Dzisiejszy wpis...
Read More: Wyzwania kobiet na drodze do sukcesu w biznesie – Finansowanie

Kobiety-przedsiębiorcy w Europie: Wyzwania i rozwiązania

Category: ,
Przedsiębiorczość jest kluczową siłą napędową wzrostu gospodarczego i innowacji w Europie. Jednak pomimo znacznych postępów w zakresie równości płci w wielu aspektach społeczeństwa, przedsiębiorczynie nadal stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami. W tym artykule przeanalizujemy sytuację kobiet-przedsiębiorców w Europie, bariery, z jakimi się borykają oraz możliwe rozwiązania sprzyjające ich sukcesowi i...
Read More: Kobiety-przedsiębiorcy w Europie: Wyzwania i rozwiązania