PARTNERSTWO

FYG Consultores koncentruje się na wspieraniu firm w ich drodze do internacjonalizacji, innowacji i dostępu do krajowych i międzynarodowych funduszy, poprzez programy europejskie. Staramy się pomóc naszym klientom w projektowaniu struktur organizacyjnych, procesów i kultur, które wspierają tworzenie trwałych innowacji. Wspieramy ich poprzez edukację i szkolenia.
https://www.fygconsultores.com/

Materahub zarządza międzynarodowymi projektami pilotażowymi w celu wspierania obszaru kulturalnego i kreatywnego, zachęcając do procesów innowacji i integracji oraz nowej wizji przedsiębiorczości, aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom. Materahub organizuje kilka międzynarodowych działań Capacity Building, mających na celu wymianę umiejętności między lokalnymi i międzynarodowymi ekspertami, przedsiębiorcami i decydentami. Są to projekty finansowane przez europejskie programy Erasmus +, Cosme, Interreg, Horizion 2020, itp. Od 2010 roku Materahub jest Organizacją Pośredniczącą europejskiego programu Erasmus for Young Entrepreneurs; od 2014 roku jest włoskim gospodarzem Creative Business Cup, jedynego międzynarodowego konkursu poświęconego obszarom kulturalnym i kreatywnym. Materahub jest członkiem Dzielnicy Kreatywnej Puglia i wchodzi w skład klastra Przemysłów Kulturalnych i Kreatywnych Basilicata Creativa. Konsorcjum jest również włączone do międzynarodowej sieci CARP, która promuje szlaki kulturowe dotyczące sztuki prehistorycznej Rady Europy, jak również odpowiednie sieci, takie jak European Creative Business Network, European Creative Hubs Network, ENCATC.
https://www.materahub.com/

Stowarzyszenie Euro Lider ma na celu rozwój zasobów ludzkich, promowanie uczenia się przez całe życie, łagodzenie ryzyka bezrobocia i wykluczenia społecznego, promowanie nowych nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego, dostarczanie i tworzenie materiałów e-learningowych z różnych dziedzin, takich jak ekologia, umiejętności cyfrowe, umiejętności miękkie, umiejętności zarządzania karierą czy psychologia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez warsztaty i szkolenia, organizację różnych wydarzeń takich jak spotkania i seminaria, doradztwo biznesowe, realizację przydzielonych projektów krajowych i unijnych, współpracę z władzami publicznymi, wspieranie równości płci oraz promowanie innowacji w zakresie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
https://euro-lider.eu/

INNOVED jest organizacją edukacyjną, która koncentruje się na transferze wiedzy i innowacji w dziedzinie edukacji, kształcenia ustawicznego i szkoleń; aspektów przedsiębiorczości i zatrudnienia; nieformalnych metodach uczenia się i szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, podkreślając również zielone i ekologiczne praktyki. Główną misją INNOVED jest promowanie wiedzy, praktyk edukacyjnych i możliwości rozwoju kulturalnego i ekonomicznego lokalnej społeczności i szerszego społeczeństwa. Rolą INNOVED jest bycie motywującym generatorem wiedzy i samoumocnienia, które mogą być ostatecznie odzwierciedlone w codziennym życiu ludzi, zmieniając paradygmaty poprzez tworzenie innowacyjnego sposobu myślenia. W tym sensie, naszą wizją jest pomoc społeczeństwu poprzez indywidualne wsparcie w kierunku rozwoju osobistego i wzrostu, tak aby wyzwania, które się pojawią, zostały podjęte i pokonane.
https://www.innoved.gr/

E&D Knowledge Consulting to firma doradcza i profesjonalna firma szkoleniowa specjalizująca się we wsparciu rozwoju kompetencji niezbędnych do wspierania innowacji w biznesie, sektorze publicznym i społecznym. Główne działania E&D koncentrują się na dostarczaniu menedżerom i przedsiębiorcom kompetencji, wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrażania i realizacji strategii innowacji w ich organizacjach, ale także do wspierania innowacji w ich otoczeniu.
http://www.ed-knowledgeconsulting.com/

CSI skupia się na opracowywaniu i wprowadzaniu przełomowych rozwiązań systemowych problemów społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych. Przełomowe rozwiązania systemowych problemów, które identyfikujemy, są opracowywane poprzez różne warstwy interakcji z interesariuszami. Interakcja w warstwie interesariuszy odbywa się poprzez burzę mózgów, badania terenowe i grupy fokusowe, a na poziomie naukowym odbywa się poprzez przeglądy literatury i badań naukowych. Naszym celem jest systematyczny i systemowy wpływ na tkankę społeczną naszego społeczeństwa, aby umożliwić, zachęcić i ułatwić lepszą jakość życia dla jak największej liczby osób.
https://csicy.com/

ATERMON to firma informatyczna zajmująca się inteligentnym wykorzystaniem technologii i narzędzi Web 3.0 do wdrażania rozwiązań, które mogą zapewnić trwałe doświadczenia edukacyjne o rzeczywistej wartości praktycznej. Misją firmy jest bycie w czołówce badań stosowanych w nowych technologiach, obecnie wykorzystywanych w większości przez duże międzynarodowe korporacje do obsługi strategii zorientowanych na zysk, wykorzystujących możliwości personalizacji napędzane przez Web 2.0/3.0. Zamiarem jest wykorzystanie tej wiedzy do konceptualizacji rozwiązań z korzyścią dla właścicieli danych jako uczących się, a nie z korzyścią dla czysto dochodowych modeli biznesowych. ATERMON został założony z ambitnym celem, aby etycznie służyć koncepcjom Otwartej Edukacji, Edukacji Włączającej i Spersonalizowanego Uczenia się, ale w kontekście biznesowym i nie polegając wyłącznie na finansowaniu publicznym, które nakłada ograniczenia pod względem jakości i elastyczności.
https://www.atermon.nl/