REZULTATY

Pakiet roboczy 1: Zarządzanie projektem

Cele pakietu roboczego 1 to ustanowienie i wdrożenie skutecznych procedur zarządzania projektem, zapewnienie postępu projektu i kontroli jakości, zarządzanie zasobami projektu i interesariuszami oraz przekazywanie wyników i osiągnięć projektu odpowiednim stronom

Pakiet roboczy 2: Proces projektowania rozwoju kompetencji WOMENIN

Szczegółowe cele tego pakietu roboczego to, po pierwsze, stworzenie podręcznika, który będzie podzielony na różne moduły analizujące wyzwania stojące przed kobietami-przedsiębiorcami w każdym kraju konsorcjum. Po drugie, stworzenie internetowego kursu szkoleniowego dla trenerów VET zostanie opracowane tak, aby cała wiedza określona w podręczniku była osadzona w kursie szkoleniowym.

Podsumowanie podręcznika szkoleniowego dla przedsiębiorczyń ( Summary - POLAND (PL) )

WOMENIN Handbook Final Version

WP2 – A9: WOMENIN Training Course

Pakiet roboczy 3: Opracowanie szkolenia z zakresu cyfrowego escape roomu i instrukcji jego użytkowania

Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte w tym pakiecie, to po pierwsze, promowanie przedsiębiorczości cyfrowej wśród przedsiębiorczych kobiet. Po drugie, ułatwienie wzajemnych powiązań i komunikacji kobiet przedsiębiorców poprzez cyfryzację.

Pakiet roboczy 4: Upowszechnianie, komunikacja i wykorzystanie projektu

Cele tego pakietu to udostępnianie i rozpowszechnianie wyników projektu, interakcja z grupami docelowymi i interesariuszami, promowanie projektu oraz ułatwianie koordynacji z innymi projektami i sieciami, z ostatecznym celem maksymalizacji wpływu i trwałości projektu.