PROJEKT 'WOMENIN'

O NAS-PROJEKT

WOMENIN ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet przedsiębiorczyń. Ponadto, jako cele szczegółowe chcemy zidentyfikować wyzwania stojące przed przedsiębiorczymi kobietami, będziemy promować globalną wizję internacjonalizacji kobiet przedsiębiorczyń w Europie, będziemy promować przedsiębiorczość cyfrową i ułatwimy wzajemne powiązania kobiet przedsiębiorczyń poprzez cyfryzację.

Działania, które zamierzamy zrealizować w projekcie WOMENIN, mają na celu stworzenie cyfrowego podręcznika szkoleniowego, który analizuje wyzwania stojące przed kobietami przedsiębiorczymi i możliwe rozwiązania tych wyzwań, stworzenie cyfrowego szkolenia skierowanego do trenerów VET, gdzie wyjaśnione są w podręczniku wyzwania stojące przed kobietami i wreszcie stworzenie wirtualnego escape roomu, w którym utrwala się wiedzę z podręcznika.

O PROJEKCIE

  • Czas trwania: 24 miesiące
  • Rozpoczęcie projektu: 01.12.2022
  • Koniec projektu: 30.11.2024
  • Nr projektu: 2022-1-ES01-KA220-VET-000085791
  • 7 partnerów z Grecji, Cypru, Włoch, Hiszpanii, Polski, Holandia i Portugalii
  • KA220-VET – Partnerstwa współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

PARTNERSTWO

FYG CONSULTORES (ES)

ATERMON (NL)

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL (IT)

STOWARZYSZENIE ``EURO LIDER`` (PL)

CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION (EL)

E&D KNOWLEDGE CONSULTING LDA (PT)

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (CY)

NOWOŚCI