Published On: 27 grudnia, 2023

Share

Categories: Aktualności, ArtykułyPublished On: 27 grudnia, 2023

Share

Przedsiębiorczość kobiet, jej bariery, wyzwania, potrzeba wsparcia są często podkreślane i ukierunkowane na metody wsparcia. Większość dyskusji koncentruje się na uprzedzeniach płciowych, tak zwanym „szklanym suficie” uniemożliwiającym kobietom dostęp do znaczących stanowisk i obszarów biznesowych, dyskryminacji związanej z dostępem do finansowania i odmiennym  traktowaniem przedsiębiorczyć związanym z normami społecznymi oraz świadomymi lub nieświadomymi skojarzeniami z określonymi rolami, zawodami, zachowaniami lub umiejętnościami. Wszystkie te aspekty przyczyniają się do tego, że przedsiębiorczość kobiet stanowi znaczne wyzwanie.

Ale czy przedsiębiorczość kobiet jest naprawdę tak odmienna? Czy istotą przedsiębiorczości nie jest właśnie podejmowanie ryzyka, dążenie do przekraczania istniejących barier i robienia tego, czego wcześniej nie robiono?

Oczywiście, kobiety nie są jedyną grupą społeczną napotykającą specyficzne bariery w świecie biznesu. Jakie więc cechy wyróżniają przedsiębiorczość kobiet? Zgodnie z raportem Global Entrepreneurship Monitor Women’s Entrepreneurship Report istnieje kilka różnic nie tylko w odniesieniu do możliwości biznesowych, ale także rodzajów działalności lub motywacji do zostania przedsiębiorcą (GEM 2021/2022):

  1. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety rozpoczynają swoje przedsięwzięcia później niż mężczyźni.
  2. Tylko 8,5% kobiet z zamiarami przedsiębiorczymi rzeczywiście przystępuje do założenia firmy w porównaniu do 11,5% wśród mężczyzn, co może być potencjalnie związane z barierami przedsiębiorczości specyficznymi dla kobiet.
  3. Kobiety posiadają zwykle niższy poziom wyjścia z biznesu niż mężczyźni (3,6% kobiet w porównaniu do 4,4% mężczyzn).
  4. Kobiety w krajach o średnim i wyższym dochodzie stanowiły około jedną trzecią wszystkich przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą o wysokim wzroście, zarówno pod względem tworzenia miejsc pracy w firmach rozpoczynających działalność (ponad 20 pracowników), jak i pod względem zatrudnienia oczekiwanego w ciągu pięciu lat (ponad 20 zatrudnień).
  5. W kwestii zaangażowania kobiet w sektorze biznesowym, prawie połowa przedsiębiorczyń na całym świecie angażuje się w sektor hurtowy/detaliczny, a co piąta w sektor rządowy, zdrowia, edukacji i usług społecznych (18,5% kobiet w porównaniu do 10,1% mężczyzn). Jednak tylko 2,7% kobiet w porównaniu do 4,7% mężczyzn rozpoczyna działalność w sektorze informacji, komputerów i technologii (ICT), który przyciąga najwięcej funduszy venture capital na świecie, co pokazuje, że kobiety koncentrują się na obszarach o mniejszym uprzedzeniu płciowym i barierach finansowych.
  6. Najczęstszą motywacją dla kobiet w UE do założenia własnej firmy jest brak pracy.
  7. Przedsiębiorczynie częściej jako motywację do rozpoczęcia działalności podają wprowadzanie zmian, a znacznie rzadziej gromadzenie majątku.
  8. Startupy prowadzone przez kobiety są zróżnicowane i wykraczają daleko poza tradycyjne definicje przedsiębiorczości zorientowanej na wzrost i zysk (GEM 2021/2022).

 

A zatem, pomimo specyficznych dla kobiet barier, posiadają one znaczną motywację do rozpoczynania działalnosci gospodarczej, a ich wpływ na tworzenie miejsc pracy i rozwój w wielu sektorach jest znaczący. Jednak firmy prowadzone przez kobiety są zwykle odpowiedzią na brak perspektyw zatrudnienia na rynku lub ich dążenie do zmiany, a nie tylko do generowania zysku. W związku z tym są one również bardziej stabilne, a ich wskaźniki wyjścia są niższe, niż w przypadku mężczyzn i zapewniają (poza wartością ekonomiczną) bardziej elastyczne społecznie i środowiskowo inicjatywy, zwiększając różnorodność biznesową, innowacyjność i zasięg.